திரைப்பட நிகழ்வுகள், பயிற்சிப்பட்டறைகள் மற்றும் முதுநிலைப் பயிற்சிகள்

News & Event

ஒற்றைப்பனை

பா.சிவாந்தினி அவர்களின் தொகுப்பாக 2021 ஆம் ஆண்டு வெளியான இக்கவிதை நூலானது, மனித வாழ்வின் ஏக்கங்களையும், கிராம மக்களின் வாழ்வியலையும் கவிநயம் சொட்டச் சொல்லியுள்ளது.

இந்நூல் பற்றிய ...

மேலும்
News & Event

தமிழினி

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வார வாசிப்பும் உரையாடலும் பகுதிக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள நூல் “தமிழினி”.

2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான இச் சிறுகதைத் தொகுதியானது சமரபாகு சீனா உதயகுமார் ...

மேலும்
News & Event

சிவப்புக்கோடு

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வார வாசிப்பும் உரையாடலும் பகுதிக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள நூல் “சிவப்புக்கோடு”.
2019 ஆம் ஆண்டு வெளியான இச் சிறுகதைத் தொகுப்பானது சி.சிறீறங்கன் ...

மேலும்
News & Event

இனிப்புக் கதைகள்

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வார வாசிப்பும் உரையாடலும் பகுதிக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள நூல் “இனிப்புக் கதைகள்”.
2019 ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்தக் கதைத் தொகுப்பானது த.அஜந்தகுமார் ...

மேலும்
News & Event

ஆனந்தனும் அவவும்

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வார வாசிப்பும் உரையாடலும் பகுதிக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள நூல் “ஆனந்தனும் அவவும்”.
2019 ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்த சுருக்ககதைத் தொகுப்பானது 51 ...

மேலும்