திரைப்பட நிகழ்வுகள், பயிற்சிப்பட்டறைகள் மற்றும் முதுநிலைப் பயிற்சிகள்

News & Event

Rabbit-Proof Fence

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Rabbit-Proof Fence”.
Rabbit-Proof Fence என்பது 2002 ஆம் ஆண்டு வெளியான அவுஸ்ரேலிய நாடகத் ...

மேலும்
News & Event

City Lights

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “City Lights”.

City Lights என்பது 1931 ஆம் ஆண்டு வெளியான அமெரிக்க அமைதியான காதல் ...

மேலும்
News & Event

A Screaming Man

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “A Screaming Man”.
A Screaming Man என்பது 2010 ஆம் ஆண்டு மஹாமத் சலே ஹாரூன் எழுதி இயக்கிய ...

மேலும்
News & Event

Thelma & Louise(1991)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Thelma and Louise”.
தெல்மா & லூயிஸ் என்பது 1991 ஆம் ஆண்டு காலி கௌரி எழுதி ரிட்லி ஸ்காட் ...

மேலும்
News & Event

Run Lola Run(1998)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Run lola Run”.
ரன் லோலா ரன் என்பது டாம் டைக்வர் எழுதி இயக்கிய 1998 ஆம் ஆண்டு ...

மேலும்