திரைப்பட நிகழ்வுகள், பயிற்சிப்பட்டறைகள் மற்றும் முதுநிலைப் பயிற்சிகள்

News & Event

Lion (2016)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Lion”.
லயன் என்பது 2016 ஆம் ஆண்டு வெளியான ஆங்கில,ஹிந்தி மற்றும் பெங்காலி ...

மேலும்
News & Event

Amelie (2001)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Amelie”.
எமிலி என்பது 2001 ஆம் ஆண்டு வெளியான பிரெஞ்சு மொழி ஜெனடிக் காமெடி ...

மேலும்
News & Event

Don't Look Up (2021)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Don’t Look up”.
டோன்ட் லுக் அப் என்பது 2021 ஆம் ஆண்டு வெளியான அமெரிக்க ...

மேலும்
News & Event

The Postman (1994)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “The Postman”.
The Postman என்பது 1994 ஆம் ஆண்டு வெளியான இத்தாலிய நகைச்சுவை நாடகத் ...

மேலும்
News & Event

Life is Beautiful (1997)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Life is Beautiful”.
Life is Beautiful என்பது 1997 ஆம் ஆண்டு வெளியான இத்தாலிய நகைச்சுவை நாடகத் ...

மேலும்