திரைப்பட நிகழ்வுகள், பயிற்சிப்பட்டறைகள் மற்றும் முதுநிலைப் பயிற்சிகள்

News & Event

A Screaming Man

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “A Screaming Man”.
A Screaming Man என்பது 2010 ஆம் ஆண்டு மஹாமத் சலே ஹாரூன் எழுதி இயக்கிய ...

மேலும்
News & Event

Thelma & Louise(1991)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Thelma and Louise”.
தெல்மா & லூயிஸ் என்பது 1991 ஆம் ஆண்டு காலி கௌரி எழுதி ரிட்லி ஸ்காட் ...

மேலும்
News & Event

Run Lola Run(1998)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Run lola Run”.
ரன் லோலா ரன் என்பது டாம் டைக்வர் எழுதி இயக்கிய 1998 ஆம் ஆண்டு ...

மேலும்
News & Event

Lion (2016)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Lion”.
லயன் என்பது 2016 ஆம் ஆண்டு வெளியான ஆங்கில,ஹிந்தி மற்றும் பெங்காலி ...

மேலும்
News & Event

Amelie (2001)

பாலு மகேந்திரா நூலகத்தின் இவ்வாரத் திரையிடல் மற்றும் கலந்துரையாடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரைப்படம் “Amelie”.
எமிலி என்பது 2001 ஆம் ஆண்டு வெளியான பிரெஞ்சு மொழி ஜெனடிக் காமெடி ...

மேலும்