திரைப்பட நூலகம் மற்றும் கற்கை வள நிலையம்

Showing Items 10 of 7787 (12883) total
{{ tag.slug }}
Book
 • ஆண்டு: 1987
 • வரிக்குறியீடு: 10012961

Based on the works of R.K. Narayan, Malgudi Days chronicles the lives of people living in the fictitious town of Malgudi.

Book
 • ஆண்டு: 2008
 • வரிக்குறியீடு: 10003817

A high school chemistry teacher diagnosed with inoperable lung cancer turns to manufacturing and selling methamphetamine in order to secure his family's future.

Book
 • ஆண்டு: 1970
 • அடுக்கம்: மு,II,5
 • வரிக்குறியீடு: 10007109

The series features comic fights between an iconic pair of adversaries, a house cat (Tom) and a mouse (Jerry). The plots of each short usually center on Tom and Jerry's numerous attempts to...

Book
 • ஆண்டு: 2002
 • வரிக்குறியீடு: 10003854

The Baltimore drug scene, as seen through the eyes of drug dealers and law enforcement.

Book
 • ஆண்டு: 1994
 • வரிக்குறியீடு: 10000223

ஆண்டி (Andy) தனது மனைவி மற்றும் அவரது ரகசிய காதலனைக் கொலை செய்ததற்காக ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு ஷாவ்ஷாங்க் (Shawshank) சிறைக்கு அனுப்பப்படுகிறார். நம்பிக்கை ஒன்றையே துணையாகக் கொண்டு சிறைச்சாலையில் தனிமையில் வாடும் ஆண்டிக்கு சிறைக்குள் பொருட்களைக் கடத்திவரும் ரெட் (Red) உடனான நட்ப்புக்கிடைக்கிறது. கனவுகள் இருப்பது ஏன் முக்கியம் என்பதை ரெட்டுக்கு எடுத்துரைக்கும் ஆண்டி, தனது கனவில் வெற்றி அடைந்தாரா இல்லையா?

Book
 • ஆண்டு: 1970
 • வரிக்குறியீடு: 10013812

A short documentary about Kashikul Vicenza, a 62-year-old postman. It covers a field of 50 villages and hamlets of the picturesque interior of Istria. This documentary was shot before his ...

Book
 • ஆண்டு: 2002
 • வரிக்குறியீடு: 10013704

David Attenborough's comprehensive study of how a remarkable group of animals evolved - a group that includes ourselves.

Book
 • ஆண்டு: 2010
 • வரிக்குறியீடு: 10003820

A modern update finds the famous sleuth and his doctor partner solving crime in 21st century London.